Uitvoering en begeleiding

Tijdens verbouwingen van/in uw woning is het belangrijk dat de werkzaamheden stapsgewijs en volgens planning verlopen. Om dit tijdig te monitoren en om de verbouwing te sturen naar het gewenste resultaat binnen de beschikbare tijd, zijn tussentijdse inspecties en controle nodig. Omdat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit is goed toezicht onmisbaar.

uitvoering en begeleiding

Goede controle op uitvoering geeft uiteindelijk een woning van goede kwaliteit.