Rapportage

Tijdens het bouwkundig onderzoek worden alle zichtbare onderdelen van de woning geïnspecteerd. Sommige onderdelen zijn niet volledig te beoordelen, omdat ze verborgen zijn achter wandbetimmeringen of zich onder de grond bevinden, zoals heipalen en de fundering. Ook leidingen die zijn weggewerkt in wanden, zoals elektra en riolering, zijn nooit volledig te keuren. Uiteraard wordt dit in het rapport vermeld, waarbij ook verwezen zal worden naar specialisten voor bijvoorbeeld een grondwater- of funderingsonderzoek.

Voor eventuele keuring van de elektrische installatie dient een erkend installateur te worden ingeschakeld. Er wordt bij de verschillende gebreken ook aangegeven welke kosten er te verwachten zijn. Asbestverdachte materialen moeten door een specialistisch bedrijf worden onderzocht. Het bouwkundig rapport is altijd een momentopname en is 3 maanden geldig.

rapportage

Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage.