Evaluatie

Van het onderzoek wordt (digitaal) een zo volledig mogelijk rapport gemaakt, voorzien van een toelichting en foto’s van de geconstateerde gebreken. Standaard worden tien foto’s bijgevoegd en meerdere exemplaren zijn op verzoek (kosteloos) per e-mail te verkrijgen. Mochten er naar aanleiding van het rapport nog vragen zijn, dan zullen deze telefonisch of per e-mail worden beantwoord.

Verdere informatie:

Voor aanvang keuring moet 50% van de factuur zijn betaald.
Rapportage wordt na volledige betaling van de factuur per e-mail naar u toegezonden.
Onze algemene voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
Het rapport is uitsluitend voor uzelf bedoeld en er kan door derden geen aanspraak op worden gemaakt of rechten aan worden ontleend.
evaluatie

De bevindingen in het rapport leiden tot een eindgesprek.