Dak

Een belangrijk onderdeel voor een huis van goede kwaliteit is dat er geen regenwater van buiten naar binnen kan komen. Dit zou kunnen gebeuren doordat er dakpannen ontbreken na een storm, de bitumineuze dakbedekking van uw platte dak is verouderd of dat er bijvoorbeeld een hemelwaterafvoerpijp los zit of verzakt is. Het tijdig constateren en herstellen van deze gebreken kunt u veel ellende en kosten in de toekomst besparen.

Scheuren in de gevels en binnenwanden van uw woning kunnen duiden op funderingsproblemen of ongelijke zetting van woningen die op een zandplaat zijn gebouwd. Sommige gemeenten verlagen weleens opzettelijk hun grondwaterstand, waardoor de bovenste gedeelten van uw houten heipalen boven water komen te staan en paalrot het gevolg kan zijn.

Funderingsonderzoek en herstel naar aanleiding hiervan zijn hoge kostenposten, die u liever niet bovenop uw aankoopprijs van het huis wil hebben. Het kan zelfs verstandig zijn dat u van de koop afziet, om toekomstige problemen te voorkomen.

dak

Loshangende vergaarbak geeft natte gevel en vochtproblemen in uw huis.